Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100965 (14.12.2009 г.), 810100607 (10.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Етрополе, бул. Партизански
Мобилен:0884904042, 0887958366
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-1997, ЗЗТН-2021
Образование:Висше (УАСГ)