Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 500100315 (14.12.2009 г.), 100100964 (14.12.2009 г.), 300100350 (14.12.2009 г.), 810100579 (01.10.2018 г.), 400100058 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1680, ул. "Хан Паган"
Телефон:029891759
Мобилен:0888354055
Специалност:Радиоелектроника
Стаж:НИ-2007 МС-1996 ПИИС-1997 ТП-2008, ЗЗТН-2018
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)