Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100963 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1750, ж.к. Младост 1
Телефон:028762708
Мобилен:0889173274
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2005
Образование:висше(ВТУ Св. Кирил и Методий - Велико Търново)