Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100959 (14.12.2009 г.), 300100349 (14.12.2009 г.), 500100313 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Селиолу
Телефон:054865927
Мобилен:0889714416, 0897232317
Факс:054865927
Специалност:Икономика и управление на промишлеността
Стаж:НИ-2008 МС-2008 ТП-2008
Образование:висше(ИУ - Варна)