Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100348 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Монтана 3400, ж.к. Младост 2
Мобилен:0888258435
Факс:096306354
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ТУ - София)