Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100950 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Дупница 2600, ул. Св. Иван Рилски
Мобилен:0896672560
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИСИ - София)