Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100311 (14.12.2009 г.) , 300100344 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Монтана 3400, ж.к. Младост 2
Мобилен:0887240650, 0894384969
Специалност:Селскостопанска техника
Стаж:МС-1994 ТП-1993
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)