Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100949 (14.12.2009 г.), 810100036 (12.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Монтана 3400, бул. Ал. Стамболийски
Телефон:096307334, 096326283
Мобилен:0888685207, 0894384950
Факс:096307334
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1993 ЗЗ-2003
Образование:висше(ВИСИ - София)