Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100343 (14.12.2009 г.), 100100946 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7002, бул. Цар Освободител
Телефон:082829546
Мобилен:0888267756, 0878267754
Специалност:Индустриален мениджмънт
Стаж:НИ-2007 МС-2008
Образование:висше(РУ Ангел Кънчев - Русе)