Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100943 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Габрово 5300, ул. Евтим Дабев
Телефон:066804154, 066877045
Мобилен:0887323652
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ВИАС - София)