Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100939 (14.12.2009 г.), 300100923 (28.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Казанлък 6100, ул. "Петко Д. Петков"
Мобилен:0888849441
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2008, МС-2019
Образование:висше(УАСГ - София)