Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100937 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9020, ж.к. Възраждане
Телефон:052506898
Мобилен:0885054908, 0897975680
Факс:052506898
Специалност:Икономика и управление на търговията
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ИУ - Варна)