Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100309 (14.12.2009 г.), 810100239 (25.07.2011 г.), 100100935 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, ул. Гоце Делчев
Телефон:058660481
Мобилен:0898267041
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:НИ-2007 ТП-1993 ЗЗ-2007
Образование:висше(УНСС - София)