Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100934 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4023, ж.к. Тракия
Телефон:032683322
Мобилен:0889443393
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)