Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100340 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ямбол 8600, ж.к. Възраждане
Телефон:046637310
Мобилен:0896809655
Специалност:Селскостопанска техника
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)