Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100929 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. Александър Екзарх
Телефон:032264840
Мобилен:0896745197
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИСИ - София)