Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100928 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4002, бул. 6-ти септември
Телефон:032248983, 032608512
Мобилен:0899288658, 0884804179
Специалност:Икономика на строителството
Стаж:НИ-2000
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)