Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100307 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1474, ж.к. Младост 1
Телефон:024706984
Мобилен:0887348002
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:ТП-1994
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)