Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100926 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул. Иван Аксаков
Телефон:052643271
Мобилен:0886161528
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1998
Образование:ср. специално (Строителен техникум - Варна)