Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100924 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Велико Търново 5000, ул. Караминков
Телефон:062622538
Мобилен:0888622497
Факс:062622538
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше (ВИСИ - София)