Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 101100921 (23.11.2015 г.), 811100342 (23.11.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ж.к. Лев Толстой
Телефон:054874888
Мобилен:0878457180
Специалност:Съобщителна и осигурителна техника и системи
Стаж:НИ-2007, ЗЗТН-2011
Образование:висше (ТУ - Варна)