Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100918 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Дупница 2600, ул. Бричи бор
Телефон:070141919
Мобилен:0888955336
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)