Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100917 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Петрич 2850, ул. Пирин
Телефон:074561600
Мобилен:0878003779
Факс:074561600
Специалност:Минно строителство и добиване на полезни изкопаеми
Стаж:НИ-1997
Образование:ср. специално(ТМП Христо Ботев - Перник)