Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100334 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ловеч 5500, ул. Бяло море
Телефон:068635574
Мобилен:0886799794
Факс:068635574
Специалност:Селскостопанска техника
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)