Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100912 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. "Граф Игнатиев"
Телефон:028777527, 029151313
Мобилен:0889197250, 0889292196
Факс:029151309
Специалност:Технология и механизация на строителството
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИСИ - София)