Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции
Сертификати номера: 100100909 (14.12.2009 г.), 400100198 (06.08.2019 г.), 500100301 (14.12.2009 г.), 600100030 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1111, ул. Гео Милев
Мобилен:0888456946
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2001, ТПВ-1995, ФАФИ-2002, ПИИСДФО-2019
Образование:висше (УНСС - София)