Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции
Сертификати номера: 500100298 (14.12.2009 г.), 600100029 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1680, ул. Борово
Телефон:029589115
Мобилен:0888372996
Факс:028505495
Специалност:Икономика на промишлеността
Стаж:ТП-1993 ФА-1996
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)