Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100904 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Отец Паисий
Телефон:052607327, 052607328
Мобилен:0888229509
Факс:052651080
Специалност:Право
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВСУ Черноризец Храбър - Варна)