Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100054 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1172, ж.к. Дианабад
Телефон:028162060, 028162064
Мобилен:0878162064
Факс:028162066
Специалност:Топлинна и масообменна техника
Стаж:ПИИС-2005
Образование:висше(ТУ - София)