Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100333 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Казанлък 6100, ул. Сливница
Мобилен:0887693837
Специалност:Уплавление на въздушното движение
Стаж:МС-1998
Образование:висше(ВНВВУ Г. Бенковски - Долна Митрополия)