Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100893 (14.12.2009 г.), 500100292 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1517, ж.к. Сухата река
Телефон:029355295
Мобилен:0888904371
Специалност:Стопанско управление
Стаж:НИ-2008 ТП-2008
Образование:висше(СУ Св. Климент Охридски - София)