Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100892 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1715, ж.к. Младост 4
Мобилен:0889529531
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИСИ - София)