Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100891 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Видин 3700, ул. Екзарх Йосиф I
Телефон:094609450, 094620148
Мобилен:0887743560
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1998
Образование:ср. специално (ТС Никола Фичев - Плевен)