Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100889 (14.12.2009 г.), 810100281 (08.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4001, ж.к. Христо Ботев-юг, ул. Силиврия
Телефон:032620332
Мобилен:0888921986, 0887206028
Факс:032620332
Специалност:Маркетинг
Стаж:НИ-1998 ЗЗ-2007
Образование:висше(ПУ Паисий Хилендарски - Пловдив)