Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100888 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Дупница 2600, ул. Св. Климент Охридски
Телефон:070145986
Мобилен:0888629359, 0889226716
Факс:070145986
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)