Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100290 (14.12.2009 г.) , 100100887 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6013, кв. Три чучура
Телефон:042627640, 042600337
Мобилен:0888295245
Факс:042627640
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВИАС - София)