Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100885 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Габрово 5300, ул. Райчо Каролев
Телефон:066808574, 066808576
Мобилен:0888972031
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане
Стаж:НИ-2002
Образование:висше(ВМЕИ - Габрово)