Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100883 (14.12.2009 г.), 300100904 (18.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Габрово 5300, ул. Шенини
Мобилен:0886457295
Факс:066800810
Специалност:Индустриален мениджмънт
Стаж:НИ-2007, МС-2019
Образование:висше(ТУ - Габрово)