Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100880 (14.12.2009 г.) , 810100184 (20.06.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул. Генерал Колев
Телефон:052300992
Мобилен:0888989522
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1995 ЗЗ-2003
Образование:висше(ВИСИ - София)