Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100877 (14.12.2009 г.), 810100181 (20.06.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. Христо Попович
Телефон:052618165, 052635620
Мобилен:0887537322
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1999 ЗЗ-2011
Образование:висше(ВИАС - София)