Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100876 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул. Илинден
Мобилен:0885208117
Специалност:Социална педагогика
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ШУ Еп. Константин Преславски - Шумен)