Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100873 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, ж.к. Балик
Телефон:058603592, 058604319
Мобилен:0888159707, 0898427511
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1996
Образование:ср. специално(Строителен техникум - Добрич)