Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100053 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4002, бул. Марица
Телефон:032945144
Мобилен:0888010544
Факс:032945144
Специалност:Технология на микробиологичните и ферментационните продукти
Стаж:ПИИС-1993
Образование:висше(ВИХВП - Пловдив)