Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100872 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4004, ж.к. Христо Ботев-юг, ул. Бугариево
Телефон:032676609
Мобилен:0889987406
Специалност:Агрономство-полевъдство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВСИ - Пловдив)