Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100869 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ул. Г. С. Раковски
Телефон:056814081
Мобилен:0889535435
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВНВСУ Ген. Бл. Иванов - София)