Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100868 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, Кап. л-т Тодор Соларов
Мобилен:0897954136, 0887728897
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИАС - София)