Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100867 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Шумен 9700, ул. Шейново
Телефон:054820032, 054861276
Мобилен:0899897911
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИАС - София)