Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100865 (14.12.2009 г.), 810100432 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Петко Ю. Тодоров
Мобилен:0888878802
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995, ЗЗТН-2014
Образование:висше (ВНВСУ Ген. Бл. Иванов - София)