Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100289 (14.12.2009 г.) , 600100028 (14.12.2009 г.) , 100100863 (14.12.2009 г.) , 300100327 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Разград 7200, ул. Цар Асен
Телефон:084660682, 084661354
Мобилен:0888317840, 0894641285
Факс:084660682
Специалност:Право
Стаж:НИ-1993 МС-1993 ТП-1993 ФА-1996
Образование:висше(РУ Ангел Кънчев - Русе )