Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100859 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Казанлък 6100, ул. Цанко Церковски
Телефон:043164387, 043183908
Мобилен:0898515178
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИАС - София)